TÜRASAŞ'ın Sermayesi Belli Oldu..! Merkezi İse Ankara

Raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde üretimi ve tasarımıyla kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecek TÜRASAŞ’ın, 3 milyar liralık sermayesinin tamamı devlete ait olacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, karar ile yürürlüğe konulan “Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile “Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 54 üncü maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
5/3/2020 tarihli ve 2186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararın geçici 1. inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
TÜRASAŞ”ın tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde; birinci fıkra uyarınca tüzel kişilikleri sona eren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın devir ve hesap kapanış (açılış) işlemleri tamamlanır, kapanış (açılış) envanterleri ve bilançoları düzenlenir ve kapanış bilançoları TCDD ve TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna, açılış bilançosu ise TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna sunulacak.
TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’a ait olup TCDD hesaplarında yer alan ve bu Karar uyarınca TÜRASAŞ’a devredilecek olan 1.727.080.116,85 TL sermaye, TÜRASAŞ”ın tescili ile birlikte TCDD sermayesinden tenzil edilir.
TÜRASAŞ”ın kuruluş ve örgütlenmesine ilişkin giderler, tescil tarihinden itibaren talep edilmek üzere, TÜRASAŞ’ın nam ve hesabına borç kaydedilerek TCDD tarafından ödenir.”

TÜRASAŞ’ın Hukuki Statüsü

  • TÜRASAŞ; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür.
  • TÜRASAŞ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tâbidir.
  • TÜRASAŞ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
  • TÜRASAŞ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir.
  • TÜRASAŞ”ın merkezi Ankara’dadır.
  • TÜRASAŞ”ın sermayesi 3.000.000.000 TL olup tamamı Devlete aittir.
  • TÜRASAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.

Konuya ilgili Resmi Gazete’de için TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın