Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku nedir ve bu hukuk alanından tüketiciler nasıl faydalanabilir? Bu ve benzeri sorularınızın yanıtına, hukuk büromuz tarafından hazırlanan bu makale içerisinde ve diğer makalelerimizden ulaşabilirsiniz.

Tüketici hukuku; ayıplı, hasarlı vb. hizmet sunulması karşılığında, satıcı ve alıcı arasında uzlaşma sağlanamazsa başvurulabilecek bir hukuk alanıdır. Tüm Dünyada gelişen sanayileşme ve hizmet alanlarından sonra kurulan bu hukuk alanı, kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Tüketici, ücreti karşılığında yapmış olduğu alışveriş veya satın almış olduğu hizmetin vaat edilen karşılığını bulamazsa, belli başlı haklara sahip olmaktadır. (Bakınız: Tüketici hakları) Hizmet verici veya satıcı, mağdur ettiği tüketiciye karşılık olarak yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmezse, belli alanlara başvuru yapılarak hakkında şikayet oluşturulur.

Tüketici hukuku nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra, tüketici kanunu düzenlemelerinde yer alan bilgileri anlatacağız.

Tüketici Kanunu Düzenlemeleri

Tüketici hukuku nedir ve bundan oluşan haklar nelerdir sorularının yanıtını bilmek, kişilerin daha az mağduriyet yaşaması için oldukça önemlidir. Tüketici kanunu düzenlemeleri, yaşanılması mümkün olan her duruma engel olmak için oldukça kapsamlı ve fazladır. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse;

 • Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, bileşik faiz uygulaması yasaktır
 • Kanunlarda yazılı olarak düzenleneceği belirtilen tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunulabilir şekilde düzenlenmelidir
 • Sözleşmede öngörülen koşulların, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaktır
 • Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaktır
 • Elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliklerde tüketici istediği zaman fesih yapabilir

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Tüketici mahkemesi görev alanı, 6502 sayılı Tüketici Kanunlarında belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre; “ Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir”.

Bir tüketim veya kullanım söz konusu olmayan durumlarda tüketici sözleşmesinden bahsedilemez. Fakat bazı durumlarda tüketim ve kullanma söz konusu olmadığı halde tüketicinin taraf olduğu sözleşme tüketici işlemi niteliğinde olabilir. Örneğin; Bir doktorun hastasını tedavi ederken, özensiz veya kusurlu davranışı nedeni ile bir zarar oluşması durumunda, taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici işlemi olduğundan konu ile ilgili olarak Tüketici Mahkemesine başvurulur. (Burada esas alınması gereken durum yapılan işlem ve oluşsan zarar olmaktadır)

Tüketici hukuku nedir ve tüketici hakları ile ilgili olarak detaylı görüşme taleplerinizde, internet sitemizdeki iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Avukatın diğer çalışma alanları ise şöyle:
 • AİLE HUKUKU: Aile hukukundan doğan boşanma, nafaka, velayet, maddi manevi tazminat davaları
 • İŞ HUKUKU: İş kanunundan kaynaklı işe iade, kıdem, ihbar tazminatı, işçi alacakları davaları
 • MİRAS HUKUKU :Tenkis, saklı pay, denkleştirme, miras ortaklığının giderilmesi davaları, miras davaları
 • BORÇLAR HUKUKU :Alacak ve borç ilişkisinden doğan davalar, maddi, manevi, tazminat davaları
 • CEZA HUKUKU: Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suç tipleri davaları
 • İDARE HUKUKU: İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan idari işlemin iptali, tam yargı davaları
 • İCRA HUKUKU: İlamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine özgü icra takipleri, iptal ve menfi tespit davaları
 • KİRA HUKUKU: Kira tahliye davaları, kira alacağı dava ve takipleri, kiracılığın tespiti davaları

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın