Fizik Dersi Nasıl Çalışılır?

Fizik dersi nasıl çalışılır : Ders çalışmak konsantrasyon isteyen bir durumdur ancak ders çalışmanın yöntemlerini bilmek hem konsantrasyonu sağlamak, hem de ders çalışmayı daha verimli hale getirmek oldukça önemli bir konudur.  Fizik dersi, Fen bilimleri grubu dersleri içerisinde yer alan, bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren, yorum ağırlıklı bir derstir.

Yanlış bir önyargı sonucu öğrenciler tarafından branş dersleri içerisinde en zor olarak algılanan derslerden birisi fiziktir. Başarısızlığın temel nedeni de budur. Fizik dersini de diğer dersler gibi algılamak gerekir. Bazı basit temel esaslar yerine getirildikten sonra öğrenilmesi kolay ve zevkli bir derstir.

Sınavlarda çıkan fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz:

 • %25’i kolay,
 • %50’si normal,
 • %25’si ise çeldirici,

Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci soruların %75’ini rahatlıkla çözebilir. Fizik dersinde sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları, ilke soruları belli başlı soru tipleridir. Fizik soruları genellikle şekilli ve soru metni ile şekilde birbirinin tamamlayıcısı olduğundan her ikisi birlikte dikkate alınarak verilen ve istenilen değerler belirlenmelidir.

Fizik Konuları

 • Kuvvet ve Hareket
 • Vektörler
 • Bağıl Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
 • İki Boyutta Hareket
 • Enerji ve Hareket
 • İtme ve Çizgisel Momentum
 • Tork
 • Denge
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
 • Elektriksel Potansiyel
 • Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
 • Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
 • Alternatif Akım
 • Transformatörler
 • Düzgün Çembersel Hareket
 • Dönerek Öteleme Hareketi
 • Açısal Momentum
 • Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği
 • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 • Elektromanyetik Dalga
 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 • Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 • Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Özel Görelilik
 • Kuantum Fiziğine Giriş
 • Fotoelektrik Olay
 • Compton ve De Broglie
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 • Görüntüleme Teknolojileri
 • Yarı İletken Teknolojisi
 • Süper İletkenler
 • Nanoteknoloji
 • X Işınları

İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve ilkeler bu amaca uygun olarak incelenmelidir. Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumla yaklaşılmalıdır. Soru çözerken mümkünse şekil ve grafik çizerek olay somutlaştırılmalı ve zaman kaybı önlenmelidir. Özellikle altı çizili, en az, en çok, kesinlik ve benzeri ifade eden anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.

Fizik Dersini Derste Çalışmak

Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatasız bir şekilde deftere geçirilmelidir. Öğretmen konuyu anlatırken veya örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden sorulmalı ve öğrenilmelidir. İşlenecek konuları daha rahat anlamak ve takip etmek için muhakkak derslere hazır gelinmelidir.

Fizik Dersini Bireysel Çalışmak

Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar iyi öğrenilmelidir. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir.

Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı ders kitapları, ders notları soru bankları gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekir.

Fizik Dersine Ait Soruların Özellikleri Nelerdir?

Fizik dersi, YKS’deki 40 soruluk fen grubu dersleri içerisinde 14 soru ile en fazla soru çıkan ders olup öncelikle sayısal öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin mutlaka öğrenmesi gereken bir derstir. YKS’de çıkan Fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz. %25’i kolay, %50’si normal, %25’si ise çeldirici özellik taşıyan, yoruma ve soyut düşünmeye ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Bu demektir ki, Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci bu soruların %75’ini rahatlıkla çözebilir. Geriye kalan veya TYT’deki sorular ise, sınava hazırlık sürecinde tüm derslerden toplamda 70.000 – 80.000 soru çözmüş öğrenciler için zaten kolay gelebilecek olan sorulardır.

Fizik Dersine Çalışma Programı

A) Derste:Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatasız bir şekilde deftere geçirilmelidir. Öğretmen konuyu anlatırken ya da örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden (ertelenmeden) öğretmene sorulmalı ve öğrenilmelidir. İşlenecek konuları daha rahat anlamak ve takip etmek için muhakkak derslere hazırlıklı ve önyargısız gelinmelidir.

B) Bireysel Çalışmalarda:Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar iyice öğrenilmelidir. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir. Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan Fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı dershane kaynakları (ders kitapları, soru bankaları, konu testleri, ders notları, ödev kitapları vb…)gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekmektedir.

Derse gelmeden önce elinizdeki Fizik kitabından o gün işlenecek konunun teorik kısmını okuyarak ve birkaç tane de soru çözüp derse gelinmesi konulara giriş için oldukça önemlidir. Ders esnasında, ders dışı şeylerle alakayı kesip pür dikkat öğretmen dinlenmeli ve çok iyi not tutulmalıdır. Ders dinliyorken öğretmenle göz teması asla kaybedilmemelidir. Anlaşılmayan yerler mutlaka öğretmene sorulmalıdır. [Unutmayınız ki; daha sonra unutulan konuları öğrenmek için en iyi ek kaynak defteriniz olacağından, lütfen anlaşılır şekilde not almaya çalışın.]

Dersten sonra, dersin olduğu günün akşamı konuyu mutlaka tekrar etmeli, ilk gün yapılmayan tekrar, sonraki günler işinizi daha zorlaştıracağından bu kural aslâ çiğnenmemelidir. Bu anlamda derste sorulan soruların evde bir defa daha –mutlaka- çözülmesinde fayda vardır. Tıpkı Matematik dersi ile ilgili olan makalemizde belirttiğimiz gibi, Fizik dersi de bakarak değil, yazarak ve şekiller çizerek çalışılan bir derstir.

Fizik Sorularını Çözerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Soruyu çözmeden önce metin çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir. Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice çözüm yolları üzerine düşünülmelidir. En makul, hızlı ve güvenilir çözüm yolu bulunduktan sonra da, tüm verilen bilgiler, yerine göre aşama aşama kullanıp soru çözülmelidir. Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayâlen canlandırılmalı); ve işlem yolu da bu kurguya en uygun bir şekilde desteklenerek çözümleme şekli belirlenmeli ve böylece derhal çözüme geçilmelidir.
 • Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı; onun yerine her soruyu, ilgili olduğu konu hakkındaki bilgileriyle yeniden yorumlayarak çözmelidir.
 • Soru çözerken yaşanan başarısızlıklar öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye ve konu tekrarı yapmaya ısrarla devam etmelidir.
 • Sonra da, yani konuyu çok iyi kavradıktan sonra test kitaplarından sorular çözerek konuyu iyi bir şekilde pekiştirmeniz gerekmektedir. Çözemediğiniz sorular fazla ise, bu aşamada konuyu tam anlamamışsınız demektir ki; burada yapmanız gereken tek şey, konuyu tekrar gözden geçirmeniz ve acil olarak okulunuzdan / dershanenizden ‘Birebir Özel Ders” almanızdır.
 • Sınıf derslerinin katkısıyla çözemediğiniz soruları veya size zor gelen soru kalıplarını ve konuları ‘Birebir Özel Ders’te yeniden masaya yatırmalı ve bu ikili çalışmada eksiklikler tespit edilerek tamamıyla giderilmelidir. Öğretmeninizden alacak olduğunuz yardım konuyu tam olarak kavramanıza yardımcı olacağından, bu yeni kavrayış ile yeniden soru çözümüne ya da kaynak taramasına bıraktığınız yerden devam etmeniz gerekmektedir.
 • Bütün bu atılım ve geri bildirimlerle çalışmalarınızı zenginleştirirseniz, işte o zaman kavradığımız konular uzun süre hafızanızda kalabilecek; ve böylece üniversite sınavında da tüm çalışmalarınızı puanınıza yansıtabilecek şekilde hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız.

Fizik Dersinin Puan Türlerine Göre Önemi

Türkçe-Sosyal Puan Türünde Hazırlananlar İçin Fizik Dersine Çalışmak:
Fizik dersi, Sözel puan türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmeyi amaçlayan öğrenciler için birinci dereceden önemli olmayan bir ders gibi görülebilir. Ama bu görüş son derece yanıltıcı ve hatâlı bir görüştür. Çünkü Fizik dersi, Lise 1. sınıfta, Sözel öğrenciler tarafından ortak müfredat kapsamında görülmüş ve sınıf geçilerek arkada bırakılmış bir derstir. İşte bu nedenle YKS’deki Fen Bilimleri Testi soruları, doğal olarak Sözel öğrencilere de puan getirmektedir.

Ayrıca, Sözel öğrenciler genel anlamda kendi aralarında yarışıyorlarken, kendi ana branş derslerinde bir noktadan sonra doyuma ulaşmakta ve profesyonelleşmektedirler. Bunun için hemen hemen bütün Sözel öğrenciler, kendi ana-branş derslerinden neredeyse ‘0’ hata ile çok iyi netler bırakabilmektedirler. Hâl böyle olunca Sözel öğrenciler, kendi branşlarındaki ana derslerin netlerinden ziyade, YKS’nin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gibi derslerinden toplayabilecekleri 5-10 puanla birlikte biraz daha çok öne çıkabilmekte ve kendi alanlarındaki rakiplerine de ancak bu yolla fark atabilmektedirler.

Dolaysıyla Ortak derslerin müfredatı içinde olan bu derslerden, sözel öğrenci olarak en az 5-10 puan almak, sizi bir anda 50.000.- kişinin önüne çıkartacağından, YKS’deki Fizik testinin Sözel öğrenciler için de önemli olduğunu düşünüyoruz. Demek ki, kendilerini garanti altına almak isteyen ya da yüksek bir sözel puan almak isteyen Sözelci öğrencilerin de Ortak Müfredat kapsamında olan Fizik dersini öğrenmelerinde ve özellikle yapabilecekleri öncelikli konulara ait soruları cevaplandırmalarında son derece büyük fayda vardır düşüncesindeyiz.

Özetle Sözelci öğrencilere tavsiyemiz, Fizik dersine çalışırken en azından soru çıkma olasılığı yüksek olan ve birbiriyle birinci dereceden bağlantılı olan konulara eğilmeleridir. Lise 4. Sınıfa gelindiğinde, Lise 1. Sınıfın Fizik müfredatı büyük ölçüde unutulmaya yüz tutabileceği için, Sözel öğrencilerin sık sık YGS Deneme sınavlarına girmeleri veya her yıl bir takım Fen Bilimleri konu testini ya da 1 adet YGS Fizik soru bankasını tamamıyla çözmelerinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.

Sayısal Puan Türünde Hazırlananlar İçin Fizik Dersine Çalışmak

Bu ders Sayısal puan türüne ait programlara girmek isteyen öğrenciler için en vazgeçilmez ve en seçici derslerden biridir. Öte yandan Fizik dersi, sayısal dersler arasında konu sayısının en fazla olduğu ders olarak da dikkatleri üzerine çekmektedir. Özellikle bu dersin zorluğuna dair önyargılı düşünce, öğrenciye ipin ucunu kaçırtır ve bahar ayları geldiğinde, yani sınava birkaç ay kaldığında bu ders tamamen bir kâbusa dönüşebilir. Bu nedenle Fizik dersini zor, nasıl olsa yapamayacağım diye düşünmek; ilerleyen zaman içersindeki tüm başarınızı ve puanınızı olumsuz bir şekilde derinden etkileyecektir.

Ayrıca, bu dersteki soru metinleri diğer sayısal derslere göre uzun ve şekilli sorular olduğu için, sınav esnasında zamanınızı ekonomik kullanmak adına, ders çalışıyorken Matematik dersinden sonra en fazla soru çözmeniz gereken ana sayısal ders, gayet tabi ki Fizik dersidir.

Ayrıca bu dersin soruları, işlem özelliği ve yorum gücü önde olan sorular olduğu için, kesinlikle sınavın sonlarına bırakılmamalıdır. Bu nedenle Sayısal öğrencilere tavsiyemiz özelikle bu ders hakkındaki önyargılarını mutlaka aşmaları, olabildiğince soru galerilerini ve antolojilerini (koleksiyonlarını) geniş tutmaları ve muhtemel bütün soru kalıplarıyla karşılaşacak şekilde geniş çaplı bir kaynak taraması yapmalarıdır. Böylece de, sorulara karşı başa-çıkma stratejilerini ve işlem becerilerini artırarak kısa zamanda tüm Fizik sorularını çözebilecek bir erişkinliğe erişmeleridir. (Ayrıntılı özümseme için makalenin tümünde vurgulamış olduğumuz diğer teknikleri, stratejileri lütfen tekrar tekrar okuyunuz.)

Eşit Ağırlıklı Puan Türünde Hazırlananlar İçin Fizik Dersine Çalışmak

Eşit- Ağırlıkçı öğrenciler de yukarıda Sözel öğrencileri için uzun uzadıya anlatmış olduğum çerçevede YKS’nin Fen Bilimleri Testi’ndeki Fizik sorularından yapabilecek oldukları konulara yönelmelidirler. (Ayrıntılı özümseme için yukarıda Sözel öğrenciler için kaleme almış olduğumuz bölümü lütfen tekrar okuyunuz.)

Dil Puan Türünde Hazırlananlar İçin Fizik Dersine Çalışmak

Önceki yıllarda bu derse ait sorular Dil puanı hesaplanırken dikkate alınmayan Fizik dersi soruları, son birkaç yıldır ÖSYS sisteminde yapılan bir dizi değişiklikle, Dil puanını artıracak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle tüm öğrenciler gibi Dil öğrencileri de Sınavın YKS sınavında “alan-içi” veya “alan-dışı” ayrımı yapmaksızın 160 sorudan ne kadar soru çözebiliyorlarsa çözerek ikinci puanlarını (Dil Puanlarını) yükseltmeye çalışmalıdırlar. Bu nedenle Dil Öğrencilerinin de Sözel veya Eşit-Ağırlıkçı öğrenciler gibi hareket etmelerinde fayda olacaktır düşüncesindeyiz. (Ayrıntılı özümseme için yukarıda Sözel öğrenciler için kaleme almış olduğumuz bölümü lütfen tekrar okuyunuz.)

İlgili Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*