DHMİ KİK Toplantısı Yapıldı

DHMİ 2020/1 KİK Toplantısı Covid-19 Pandemisi sebebiyle gecikmeli olarak yapıldı.

DHMİ Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Memur-Sen arasında 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-1 sayılı Kurum İdari Kurulu toplantısına, İşvereni Temsilen Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Çiğdem Güvenç, Çalışanları temsilen ise Genel Yetkili Sendika Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Murat Olgun ve Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Kenan Balcı katıldı.

Genel Başkan Çalışkan, Toplantıda; DHMİ personelinin motivasyonu ve iş barışının sağlanması adına, Sıra tahsisli lojmanlarda unvan ayrımının kaldırılması, Giyim yardımının nakdi ödenmesi, ARFF personeline spor kıyafetlerinin verilmesi, Görevde Yükselme Sınavının açılmasına ilişkin taleplerinin karşılanmasında emeği geçen Kurum Yöneticilerine ve bu konuda emek harcayan tüm çalışanlara duyarlı ve hakkaniyetli yaklaşımları için teşekkür ettiklerini belirtti.

Toplantıda görüşülen konular şu şekilde;

Kurum İdari Kurul Talepleri:

1- Kurumda görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelinin 46 yaşında Memur Pozisyonunda istihdam edilmesi ile tüm pozisyonlarda Apron Memurluğuna geçişlerin sonlandırılarak Memur pozisyonunda değerlendirilmeleri.

2- Sendikamızca 2014 yılı itibariyle herkesin eşit şartlar halinde yer değişikliğine tabi olması adına KİK Toplantılarında talepte bulunduğumuz, 2017 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan E-Tayin yönergesinin kaldırıldığı bildirilmiş olup, Hazırlanacak yeni Yönergenin Havalimanlarının fiziki koşullarının değerlendirilmesi sonrasında minimum ve maksimum personel sayılarının belirlendikten sonra herkese eşit şartlar sağlanacak şekilde düzenlenmesi. (Yer Değiştirme Yönergesine ilişkin görüş ve önerilerimiz resmi yazı ile Kuruma bildirilecektir.)

3- ARFF Memuru pozisyonunda görev yapan personelin Görevde Yükselme Sınavlarında Şef (GİH) pozisyonuna müracaat etmelerinin sağlanması.

Şef (ARFF) olarak görev yapan personelin parantezinin kaldırılarak Kurumda görev yapan ve Unvan Grubunda eşdeğer Şef Pozisyonlarında değerlendirilmesi.

4- Tamamlayıcı Sağlık sigortası yapılmasına ilişkin bir önceki toplantıda alınan kararın yürürlüğe konulması.

5- Personelin aidiyetinin ve motivasyonunun artırılması için önem arz eden Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle açılmasının sağlanması. Sendikamızca daha önce yazı ile de talep edildiği üzere; Şef pozisyonu için Kurumun boş Kadro durumu göz önüne alınarak sayı artırımına gidilmesi.

6- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak sınavlarda Mülakat Puanının sınav puanı ile eş değer oranda etki etmesinin önüne geçilecek şekilde değerlendirilmesi.

(Örn. Yazılı Sınav Puan Katsayısı %80, Mülakat Sınav Puan Katsayısı: %20 olarak değerlendirilmesi gibi.)

7- Pandemi süreci içerisinde personelin çalışma süreleri Havalimanları bazında değişiklik göstermektedir. Yeknesaklığın sağlanması açısından Yurtdışı uçuşlar açılıncaya kadar normal mesaide görev yapan personelin yarı esnek, vardiyalı personelin ise 24/72 nöbet sistemine göre çalıştırılması.

8- Lojman tahsislerinde Görev tahsisli kontenjanların güncellenmesi, sıra tahsisli sayısının arttırılması için yönetmelik çalışması yapılması. (38/100)

9- AIM Memuru pozisyonunda görev yapan personelin Unvanının Havacılık Bilgi Uzmanı olarak değiştirilmesi.

AIM pozisyonuna alınacak personelin bir kısmının KPSS ataması ile bir kısmının ise Kurum içinden alınmasına devam edilmesi.

10- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kuruma atanan personelden Teknik Hizmetler Sınıfında Öğrenim görmüş olanların Teknik Kadroya atanmasının sağlanması. (SHÇEK’te olduğu gibi)

11- KİK Toplantılarında daha önce de gündeme alınan Nöbet kulübeleri, Çevre kuleleri, (VOR/NDB/ SSY, vb.) İstasyonlar gibi vardiyalı görev yapılan yerlerin bakımlarının yapılması tefrişat ve eksikliklerinin giderilmesi istenmiş, ancak şu ana kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Konunun yeniden ele alınması gerekmektedir.

12- Daha önceki KİK Toplantısında görüşülen servis mağduriyetleri devam etmektedir. Konunun ilgili başkanlıkça çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir.

13- Şoför ve İş Makinaları Sürücüsü pozisyonunda görev yapan personelin Temel Ücret Grubunun eş değer pozisyonları arasında olan unvanlarda olduğu üzere (İdari Hizmet Grubunda Memur, Teknisyen, vb.) II. Gruba alınması Sendikamızın Toplu Sözleşme ve KPK Gündemlerinde olamazsa olmaz maddelerinden olup, Devlet Personel Başkanlığının kapatılmış olması nedeniyle Çalışma Genel Müdürlüğüne DHMİ olarak talepte bulunulması.

Ayrıca, Şoför Pozisyonunda görev yapan ve şartları taşıması halinde İş Makinaları Sürücüsü pozisyonuna geçiş yapmak isteyen personelin taleplerinin karşılanması.

14- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak fiilen görev yapan ve Üniversite mezunu, Ulusal Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili eğitmen sertifikasına sahip olan, Havalimanı Giriş kartları mevzuatı, MSHGP ve diğer havacılık mevzuatına hâkim personelin Havacılık Güvenlik Uzmanı olarak istihdam edilmesi için gerekli girişimlerin yapılması. (Gerekçe detayı ekte sunulmuştur.)

15- Doktora yapmış personelden istekli olanların Uzman pozisyonunda istihdam edilmesi.

16- Vardiyalı Personelin Fazla Mesai ödenmesi hakkında yeni düzenleme yapılması.

17- Sendikamız tarafından DHMİ Genel Müdürlüğüne Kontrol Noktası Amirliği hakkında yazıya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünce yazılan yazının yeniden revize edilerek İl Koordinasyon Kararı çerçevesinde karar alınması ve şartları taşıyan ve Havacılık sektöründe tecrübe ve kabiliyete sahip personel tarafından bu hizmetin yürütülmesinin sağlanması.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*