Ankara'da Toplu Taşıma Araçlarında Uygulanacak Yeni Tedbirler

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/06/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak İçişleri Bakanlığının “Şehiriçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı” konulu Genelgesi ve gündemindeki diğer konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.
İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ve Kurlumuzun 2020/7 sayılı Kararı ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı, İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli ve 5899 sayılı Genelgesi doğrultusunda Kurulumuz Kararlarıyla personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları yönünde, yine Kurulumuzun 2020/21 sayılı Kararıyla da toplu taşıma araçlarında “Yolcu oturma kapasitesinin” %50’si kadar oturarak, uygun araçlarda (sosyal mesafenin korunması bakımından) ise %25’i kadar da ayakta yolcu alınabilmesine karar verilmişti.
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır.
Bu kapsamda;
a)İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ve Kurlumuzun 2020/7 sayılı Kararı, İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli ve 5899 sayılı Genelgesi doğrultusunda Kurulumuz Kararlarıyla ve Kurulumuzun 2020/21 sayılı Kararı ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde yolcu kısıtlamasına yönelik kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.
b)Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında uygulama, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) İle İlgili Alınması Gereken Önlemler Rehberi”, “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler Rehberi” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Rehberi” doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
c)Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler Rehberinin “14.2­Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4’üncü fıkrasının “Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamada;
c.1)Minibüs, Dolmuş ve Servis Araçlarında: Araç ruhsatında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek, kesinlikle ayakta yolcu almayacak, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak oturulacaktır.
c.2)Şehir İçi Taşımacılık Yapan Belediye ve Özel Halk Otobüslerinde: Araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin %30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilecek, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacaktır.
c.3)İlçelerden Yolcu Taşımacılığı Yapan Özel Halk Otobüslerinde: Araç ruhsatında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar yolcu taşıyabilecek, bu araçlarda kesinlikle ayakta yolcu alınmayacak, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacaktır.
c.4)Başkentray, Metro ve Ankaray’da: Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin %50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilecek, karşılıklı oturma düzeni varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek şekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulacaktır.
d)(b) fıkrasındaki rehberlerde belirtilen hususlarla ilgili olarak sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirler alınacak, rehberlerde belirtilen hususlar ilgili Kurum ve Meslek Odalarınca sorumlulara tebliğ edilecek, rehberlerde belirtilen kurallarla ilgili afiş ve broşürler hazırlanarak araçlara ve duraklara asılacak ve dijital ekranlar vasıtasıyla halka duyurulacak, kurallarla ilgili araçlarda ve vagonlarda sürekli anonslar yapılacaktır.
e)Araç ve vagonlarda belirlenen kurallar ve boş bırakılması gereken koltuklarla ilgili işaretlemeler yapılacaktır.
f)Araç ve vagonlara kesinlikle maskesiz yolcu alınmayacak, el dezenfektanı ve kolonya bulundurulacak, sosyal mesafenin korunmasına yönelik ilave tedbirler alınacaktır.
Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyideler uygulanacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*