Ankara ve İzmir’de Özel Okul Öğretmenlerinin İndirimli Ulaşım Talepleri Reddedildi!

17 Ocak 2020 tarihinde özel okul öğretmenleri, Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla Ankara’da ve İzmir’de indirimli ulaşım kartı hakkını talep eden dilekçelerini büyük şehir belediyelerine ulaştırmaya başlamıştı. Bu talep Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği md. 15 hükmünde öğretmenler arasında herhangi bir ayrım belirtilmeksizin sunulan; “Pasoları ile birlikte ilköğretim, lise ve dengi okul öğrencileri, yükseköğretim öğrencileri, öğretmenler indirimli tarife ile taşınırlar. İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler, pasoları olmasa dahi okul kimlik kartlarıyla bu haktan yararlanırlar.” ibaresine dayanmaktaydı. Öğretmenlerin ulaştırdığı dilekçelere ret cevapları çok hızlı bir şekilde gelmeye başladı.
Özel okul öğretmenleri Ankara‘da 2015 yılı sonuna kadar ulaşım indiriminden faydalanabilmişlerdi. Ancak 2015 yılında bu indirim hakkı, sebebi ve gerekçesi açıklanmayarak kaldırıldı. Hâlihazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde toplu taşıma için kullanılan Ankara Kartları kamuda çalışan öğretmenlere indirimli olarak tahsis edilmektedir. İzmir’de de aynı durum mevcuttur.
İndirimli ulaşım kartı uygulamasının değiştirilerek, öğretmen indiriminin özel okul öğretmenlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için verilen dilekçelere gelen ret yanıtlarında gerekçe olarak özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli“ sayılmamaları gösterilmiştir. Büyükşehir belediyelerinin gerekçeleri 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na dayandırılmaktadır. Buna karşın başta Antalya ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere de indirimli ulaşım hakkı tanıyan düzenlemeler mevcuttur.
Gelen ret yanıtlarının ardından Ankara ve İzmir Özel Okul Öğretmen Dayanışmaları hem bu gelen yanıtlara itiraz yollarını, hem de bu talepleri gerçekleşene kadar yürütecekleri hareket planını belirlemek için en kısa sürede bir araya gelme kararı aldı. Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı olarak öncelikle büyükşehir belediyelerinden görüşme talep ederek, bu gündemi belediye meclis gündemine taşımaya çalışacaklarını ve gerçekleşene kadar taleplerinde ısrarcı olduklarını belirttiler. Ankara ve İzmir Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağları’nın ortak açıklaması şu şekilde:
Bizler özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçileriyiz, öğretmenleriz. Aynı mesleği yapmamıza rağmen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımızdan daha az maaş alıyoruz ve iş güvencesine sahip değiliz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için mücadele etmenin yanı sıra, yaşadığımız eşitsizliklerin giderilmesi için de bir araya geliyoruz. Toplu taşıma hizmetinden yararlanırken maruz kaldığımız eşitsizlik de bunlardan bir tanesidir. Bizler öğretmeniz ama kamuda çalışan meslektaşlarımızın sahip olduğu ulaşım hizmeti indirimden yararlanamıyoruz. Bu eşitsizliğin giderilmesi için büyükşehir belediyelerine 17 Ocak 2020 tarihinde dilekçe ile başvuruda bulunduk. Talebimizin biraz zaman tanınarak değerlendirmeye alınmasını beklerken, her iki ilde de ulaşım indirimi talebimiz yasal gerekçeler sunularak çok hızlı bir şekilde reddedildi. Bizlere “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeli“ olmadığımız bildirildi. Bizler öğretmeniz, kamuda veya özel öğretim kurumunda çalışan farkı olmaksızın öğretmeniz. İndirimli ulaşım kartı talebimizde ısrarcıyız ve bu hak bizlere de tanınana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*